Islandia to nasze szczególne miejsce na Ziemi. Potęga natury, nieobjęte wyobraźnią przestrzenie, całkowicie odmienna rzeczywistość - wciąż mają ogromny wpływ na nasze pomysły, przemyślenia, utwory.
To miejsca i inspiracje, którymi chcemy się z Wami podzielić.

Agata Zubel i Michał Moc

STYPENDIA ARTYSTYCZNE - dwutygodniowy pobyt twórczy

OGŁOSZENIE TERMINU REZYDENCJI na rok 2020 - w listopadzie 2019

ZGŁOSZENIA

Serdecznie dziękujemy za nadesłane materiały wszystkim,
którzy zgłosili swoje kandydatury do udziału w rezydencji artystycznej w październiku 2019.
Ograniczenie wyboru do dwóch osób okazało się zadaniem bardzo trudnym!
Z tym większym przekonaniem będziemy w kolejnych latach kontynuować ideę islandzkich twórczych pobytów dla młodych polskich kompozytorów.

W bieżącym roku z zaproszenia skorzystają:
Pan KAMIL KRUK i Pan ANDRZEJ OJCZENASZ

Łączymy moc serdecznych pozdrowień dla wszystkich kandydatów! Međ bestu kveđjum!

PARTNER REZYDENCJI

PARTNER ISLANDZKI

 

KONTAKT:

rezydencje@composer.pl