Islandia to nasze szczególne miejsce na Ziemi. Potęga natury, nieobjęte wyobraźnią przestrzenie, całkowicie odmienna rzeczywistość - wciąż mają ogromny wpływ na nasze pomysły, przemyślenia, utwory.
To miejsca i inspiracje, którymi chcemy się z Wami podzielić.

Agata Zubel i Michał Moc

Dwutygodniowy pobyt twórczy na Islandii

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za ogrom wspaniałych tegorocznych kandydatur! (termin upłynął 20 czerwca)

szczegóły

Z ogromną radością ogłaszamy, że...
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
dołączyła do Partnerów islandzkich rezydencji dla młodych polskich kompozytorów!
Dodatkowym potencjalnym benefitem oferowanym przez NOSPR dla tegorocznych rezydentów
będzie zaproszenie do współpracy z zespołem Akademii NOSPR.
Zaproszenie może mieć charakter m.in.  odpłatnego zamówienia 5-minutowej kompozycji,
co jest głównym zamierzeniem Akademii wobec uczestników Rezydencji.
Orkiestra może zaprosić jednego lub oboje rezydentów. Decyzję o formie i zakresie współpracy
Dyrektor NOSPR podejmie wraz z fundatorami Rezydencji po powrocie rezydentów do Polski.

W roku 2023  odkrywać Islandię w swojej muzyce będą: Pani JUSTYNA TOBERA i Pani KATARZYNA KRZEWIŃSKA
W roku 2022 wśród lustrzanych odbić fiordu, jagód i fok inspiracje zbierały: Pani ESTERA WITYŃSKA i Pani OKTAWIA PĄCZKOWSKA
W roku 2021 w świetle zórz pozwalali dojrzewać swoim kompozytorskim pomysłom: Pan PAWEŁ SIEK i Pan KRYSTIAN NEŚCIOR
W roku 2020 wśród islandzkich wyzwań, z dala od covidowej Europy, schowały się : Pani ALEKSANDRA KACA i Pani PAULINA DERSKA
W roku 2019 dwa twórcze i pełne emocji tygodnie spędzili na Islandii: Pan KAMIL KRUK i Pan ANDRZEJ OJCZENASZ
Serdecznie gratulujemy - wyboru, przeżyć, powstałych partytu!

PARTNER REZYDENCJI

NOSPR

PARTNER REZYDENCJI

MECENASI PRYWATNI 
EDYCJI 2021:

grupa przedstawicieli
zawodów medycznych
z Bydgoszczy.

W imieniu Rezydentów
- serdecznie dziękujemy!
PARTNER ISLANDZKI

 

KONTAKT:

rezydencje@composer.pl