Obecna edycja rezydencji:

25 września – 10 października 2022 r.
(termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15 maja)

ZASADY / kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników:

list motywacyjny o autentycznie osobistym charakterze, ukazujący oczekiwania i wyobrażenia odnośnie wyjazdu w kontekście wcześniejszych poszukiwań twórczych, autorefleksji o bieżącym etapie własnej drogi artystycznej, atutach, które świadczą o sile kandydatury w świetle pomysłu rezydencji;
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację niezbędną do podróży, zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia podstawowych codziennych potrzeb;
bezwarunkowa zgoda na założenia rezydencji, w tym otwartość na współpracę organizacyjną z potencjalną drugą osobą wybraną w projekcie, otwartość na różnorodność świata, szacunek dla lokalnych tradycji i prawa.

Dotychczasowy dorobek twórczy nie jest kluczowym kryterium. Powinien być opisany w sposób niepozostawiający wątpliwości co do profesjonalnego działania w obszarze kompozycji, ale oczywiste jest, że rezydencja artystyczna może służyć także kształtowaniu osobowości twórczej, nie jest więc to forma konkursu i nagrody za działalność lecz zaproszenie do jeszcze lepszego poznania siebie i świata.
Do maila z listem motywacyjnym należy dołączyć do wglądu jedną reprezentatywną własną partyturę
(w wersji elektronicznej, może być to skan rękopisu).

Kompozytor może wziąć udział w niniejszym programie rezydencji artystycznej tylko raz.
Niemniej aplikacje – w przypadku braku kwalifikacji w danej edycji – można przesyłać wielokrotnie, do ukończenia 35 roku życia.

List motywacyjny oraz partyturę należy przesłać mailem na adres:
rezydencje@composer.pl
po otwarciu naboru – a przed upływem terminu zgłoszeń.
Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu tygodnia spodziewaj się zwrotnej informacji potwierdzającej jego wpłynięcie.
Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia skontaktuj się ponownie – bez przesyłania załączników.
Ze wszystkimi (potwierdzonymi) kandydatami skontaktujemy się w tygodniu następującym po terminie zgłoszeń,
a następnie dokonamy wyboru uczestników.

Więcej informacji o założeniach i przebiegu rezydencji
znajduje się w zakładce z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).