Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 30 czerwca.
Serdecznie dziękujemy za moc wspaniałych kandydatur.
Każda osoba otrzymała mailem potwierdzenie skutecznego przekazania zgłoszenia
(
jeśli takie potwierdzenie nie dotarło do Ciebie mimo wysłania zgłoszenia – sprawdź folder SPAMu, a gdyby i tam go nie było czym prędzej daj znać).

Teraz przed nami niełatwe zadanie. Ale jeszcze w lipcu z pewnością ogłosimy wyniki. Do usłyszenia!

ZASADY / kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników:

list motywacyjny o autentycznie osobistym charakterze, ukazujący oczekiwania i wyobrażenia odnośnie wyjazdu w kontekście wcześniejszych poszukiwań twórczych, autorefleksji o bieżącym etapie własnej drogi artystycznej, atutach, które świadczą o sile kandydatury w świetle pomysłu rezydencji;
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację niezbędną do podróży, zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia podstawowych codziennych potrzeb;
bezwarunkowa zgoda na założenia rezydencji, w tym otwartość na współpracę organizacyjną z potencjalną drugą osobą wybraną w projekcie, otwartość na różnorodność świata, szacunek dla lokalnych tradycji i prawa.

Dotychczasowy dorobek twórczy nie jest kluczowym kryterium. Niemniej prosimy, aby kandydatury przesyłały osoby o obranej już drodze rozwoju, które rzeczywiście pragną zostać kompozytorami/kompozytorkami. Z tego powodu preferujemy kandydatów, którzy w chwili wyjazdu będą co najmniej po drugim roku studiów kompozytorskich. Oczywiste jest natomiast, że rezydencja artystyczna może służyć także kształtowaniu osobowości twórczej, nie jest więc to forma konkursu, ani nagroda za działalność, nie jest to plebiscyt, ani konkurencja ograniczona do laureatów innych wyróżnień, to zaproszenie do jeszcze lepszego poznania siebie i świata.
Do maila z listem motywacyjnym należy dołączyć do wglądu jedną reprezentatywną własną partyturę
(w wersji elektronicznej, może być to skan rękopisu).

Kompozytor może wziąć udział w niniejszym programie rezydencji artystycznej tylko raz.
Niemniej aplikacje – w przypadku braku kwalifikacji w danej edycji – można przesyłać wielokrotnie, do ukończenia 35 roku życia.

List motywacyjny oraz partyturę należy przesłać mailem na adres:
rezydencje@composer.pl
po otwarciu naboru – a przed upływem terminu zgłoszeń.
Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu tygodnia spodziewaj się zwrotnej informacji potwierdzającej jego wpłynięcie.
Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia skontaktuj się ponownie – bez przesyłania załączników.
Ze wszystkimi (potwierdzonymi) kandydatami skontaktujemy się w tygodniu następującym po terminie zgłoszeń,
a następnie dokonamy wyboru uczestników.

Więcej informacji o założeniach i przebiegu rezydencji
znajduje się w zakładce z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).